VSOA Proximus

Voor alle categorieën van personeelsleden die voor Proximus werken.

VSOA – Wie zijn wij?

Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt

 

 

Sinds 1989 vertegenwoordigt onze vakbond alle actieve en niet actieve medewerkers van Proximus. Omdat VSOA-Proximus met zijn afgevaardigden aanwezig is in alle diensten van het bedrijf, kunnen wij de belangen van onze leden verdedigen tot op het hoogste niveau. Voor de contactgegevens van onze vertegenwoordigers en afgevaardigden en/of details van onze structuren, klik dan hier.

Wat doen we?

Onze opdracht

De hoofdopdrachten van onze vakorganisatie zijn: de collectieve en individuele beroepsbelangen behartigen van onze leden en hierover informatie verstrekken. Aangezien het VSOA-Proximus een representatieve vakorganisatie is, nemen onze mandatarissen deel aan alle onderhandellingen en overlegmomenten. Dit op alle niveaus; nationaal, regionaal en lokaal.

Het VSOA-Proximus is voorstander van dit overlegmodel. Daarom geven we steeds voorrang aan dialoog. Echter zullen we steeds onze verantwoordelijkheid nemen wanneer actie het ultieme wapen lijkt te zijn om onze legitieme eisen kracht bij te zetten.

De openbare sector, en zeker ook de autonome overheidsbedrijven, worden meer en meer meegetrokken in het huidige economische klimaat waarin de roep naar rendabiliteit en flexibiliteit steeds groter wordt.

Als VSOA-Proximus, strijden wij voor het behoud van een dynamische en efficiënte overheidssector. Een bedrijf dat voldoet aan de hedendaagse kwaliteitseisen en dienstverlening. Daarbij willen we dat Proximus een werkgever is dat zijn huidige en toekomstige medewerkers jobzekerheid kan garanderen en een klimaat kan creëren waarin onze mensen zichzelf kunnen ontplooien en ontwikkelen. Dit gekoppeld aan marktconforme inkomens en voordelen.

Om al het bovenstaande te kunnen realiseren hebben we uiteraard jullie nodig. Aarzel dus niet om jullie vertrouwen in ons te bevestigen en wordt lid van onze warme VSOA-familie!

We heten jullie alvast welkom!

Linda HERREMANS
Nationaal Voorzitster

Voordelen voor onze leden

  • We verdedigen je professionele belangen.
  • Je ontvangt ons tweemaandelijks tijdschrift “Argument”.
  • Je hebt recht op een syndicale premie (voor de actieve leden).
  • Je ontvangt bij geboorte of adoptie een premie (na een jaar lidmaatschap).
  • Als actief lid kun je beroep doen op een juridische bijstand (na een jaar lidmaatschap).
  • Getrouwheidspremie na 30 jaar lidmaatschap voor leden die nog in dienst zijn.

Naast de bijstand, goede raad en informatie die je van ons gespecialiseerd team kunt krijgen, stelt de groep VSOA je een hele reeks bijkomende voordelen voor die hieronder te vinden zijn.

Neem de tijd om deze advertenties te bekijken, het is echt de moeite waard!

Elk lid van het VSOA, ongeacht zijn beroepsgroep geniet van de voordelen vermeld op de hoofdwebsite van het VSOA publieke sector.

De link naar het “VSOA publieke sector – Voordelen” brengt je ernaartoe…

Eenmaal op de hoofdwebsite, klik eerst op “Je lidgeld heb je bij het VSOA zo terugverdiend” en vervolgens op “www.vsoa-voordelen.be”.

Sluit je aan

Lid worden