VSOA Proximus

Voor alle categorieën van personeelsleden die voor Proximus werken.

VSOA – Wie zijn wij?

Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt

Onze vakbond vertegenwoordigt alle actieve en niet-actieve medewerkers van Proximus.
Onze vakbond is vertegenwoordigd sinds 1989. Daarom kunnen wij de belangen van onze leden op het hoogste niveau verdedigen.

Het VSOA-Proximus is met zijn afgevaardigden aanwezig in alle diensten van het bedrijf in heel België. Als u de contactgegevens van onze vertegenwoordigers en afgevaardigden en/of details van onze structuren wilt verkrijgen, klik dan hier.

Wat doen we?

Onze opdracht

De collectieve en individuele beroepsbelangen van onze leden behartigen en ze informeren behoren tot de hoofopdrachten van onze vakorganisatie.
Het VSOA-Proximus is een representatieve vakorganisatie.
In deze hoedanigheid nemen onze mandatarissen deel aan alle onderhandelingen en overleg op alle niveaus, zowel nationaal als regionaal en lokaal.

Als voorstander van het overlegmodel, geven we steeds voorrang aan de dialoog.
Niettemin nemen we evenzeer onze verantwoordelijkheden wanneer actie het ultieme wapen lijkt te zijn om onze legitieme eisen kracht bij te zetten.
De openbare sector, en meer bepaald de autonome overheidsbedrijven, worden meer en meer meegezogen in de stroomversnelling die het gevolg is van de toegenomen roep naar rendabiliteit en flexibiliteit.

Het VSOA-Proximus leidt een strijd vor het behoud van een dynamische en efficiënte overheidssector die voldoet aan de hedendaagse kwaliteitseisen voor dienstverlening.

Bovenal willen wij een Proximus-bedrijf dat zijn huidige en toekomstige medewerkers toekomstige banen garandeert en hen in staat stelt zich volledig te ontplooien, met een fatsoenlijk inkomen en marktconforme voordelen. Dit is zeker genoeg om u ervan te overtuigen dat er voldoende redenen zijn om ons uw vertrouwen te schenken en u bij ons aan te sluiten.

Aarzel niet om onze familie te vervoegen en om er rond je over te spreken!

Linda HERREMANS
Nationaal Voorzitster

Voordelen voor onze leden

  • We verdedigen je professionele belangen.
  • Je ontvangt ons tweemaandelijks tijdschrift “Argument”.
  • Je hebt recht op een syndicale premie (voor de actieve leden).
  • Je ontvangt bij geboorte of adoptie een premie (na een jaar lidmaatschap).
  • Als actief lid kun je beroep doen op een juridische bijstand (na een jaar lidmaatschap).
  • Getrouwheidspremie na 30 jaar lidmaatschap voor leden die nog in dienst zijn.

Naast de bijstand, goede raad en informatie die je van ons gespecialiseerd team kunt krijgen, stelt de groep VSOA je een hele reeks bijkomende voordelen voor die hieronder te vinden zijn.

Neem de tijd om deze advertenties te bekijken, het is echt de moeite waard!

Elk lid van het VSOA, ongeacht zijn beroepsgroep geniet van de voordelen vermeld op de hoofdwebsite van het VSOA publieke sector.

De link naar het “VSOA publieke sector – Voordelen” brengt je ernaartoe…

Eenmaal op de hoofdwebsite, klik eerst op “Je lidgeld heb je bij het VSOA zo terugverdiend” en vervolgens op “www.vsoa-voordelen.be”.

Sluit je aan

Lid worden