Voordelen voor gepensioneerden

Belangrijke informatie met betrekking tot de hospitalisatieverzekering

Proximus biedt zijn anders-actieve werknemers een hospitalisatieverzekering aan op basis van een duurzaam financieringsmodel.

U bent aangesloten bij de hospitalisatieverzekering als u destijds, op 1 januari 2012, hebt ingetekend op het plan voor anders-actieve werknemers. Na deze datum moet u wachten tot u met pensioen gaat om te kunnen toetreden. Vanbreda zal u dan een brief sturen en u 60 dagen de tijd geven om een beslissing te nemen. U kunt ook uw echtgenoot/partner mee aansluiten.

Let er wel op dat indien u beslist om niet aan te sluiten, uw keuze definitief is! De verzekering dekt uw verblijf in het ziekenhuis, alsook de ambulante zorgen vóór en na het ziekenhuisverblijf (3 maanden vóór en 6 maanden na hospitalisatie) en ernstige ziekten.

Plan “Zekerheid” en plan “Voorzorg+”

Het plan “Zekerheid” biedt, tegen een minimale eigen bijdrage, essentiële en
versterkte garanties voor de terugbetaling van de verzorgingskosten
(met beperkte tussenkomst voor een eenpersoonskamer).

Het plan “Voorzorg+” garandeert daarenboven de terugbetaling van bijkomende honoraria en verblijfskosten in geval van een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer.

Voor meer details kunt u de brochure “Proximus voor u… 2021” raadplegen.
Deze brochure werd in het begin van het jaar door de Work-Life Unit opgestuurd en is tevens beschikbaar op onze website door te klikken op de link
“Praktische gids voor de gepensioneerde”.

Het plan “Zekerheid” bevat een franchise (verminderd) van 75 euro en het plan “Voorzorg+”, een franchise van maximaal 250 euro per verzekerde en per kalenderjaar.

De maandelijks te betalen premies in 2021, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, vindt u terug in de tabellen “Plan Zekerheid” en “Aanvullend plan Voorzorg+” in de bovenvermelde brochure.

Indien u een ziekenhuisopname voorziet, breng Vanbreda dan minstens 15 dagen op voorhand op de hoogte. Als het ziekenhuis met Medi-Link werkt, betaalt Vanbreda de ziekenhuisfactuur voor u en brengt u vervolgens de niet-gedekte kosten in rekening.

Bij aangifte van uw ziekenhuisopname krijgt u van Vanbreda een Medi-Link identificatienummer dat u, bij uw opname aan het onthaal van het ziekenhuis, moet doorgeven.

Indien het ziekenhuis niet werkt met Medi-Link, laat het formulier van aangifte van hospitalisatie invullen door uw huisarts en stuur het terug naar Vanbreda.
Zodra u de factuur ontvangt, betaalt u het ziekenhuis en stuurt u de factuur terug naar Vanbreda om te worden vergoed.

In geval van een niet-geplande hospitalisatie moet u Vanbreda informeren bij opname in het ziekenhuis.

Coördinaten Vanbreda Risk & Benefits

Tel.: 0800 90 565 (België) – Tel.: +32 3 217 50 81 (vanuit het buitenland)
Mail: proximus@vanbreda.be

Online aangifteformulier via de snelle link “Aangifte hospitalisatie” op www.vanbreda-health.be. Het VSOA wenst u zo lang mogelijk fit te blijven en goed van uw pensioen te genieten!

vsoa.proximus@skynet.be